جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های 4-88566551(021) تماس بگیرید.

اعضای ثبت‌نامی در این دوره، برای ورود به کلاس روی 👈🏻 اتاق بستۀ هوش تخصصی👉🏻 کلیک کنید.

ویژۀ آزمون ورودی تیزهوشان
همه دانش‌آموزان ششم و نهم سراسر کشور
مدرس تمام دوره‌ها: رزومه دکتر علی قصاب

تحلیل و تکنیک بستۀ هوش تخصصی:
🔅 روزهای زوج
🧮 ١٠جلسه در ۴ هفته
🗓 در ٢٢، ٢۴، ٢۶، ٢٩، ٣١ اردیبهشت و ٢، ۵، ٧، ٩، ١٢
🤩هدف: بستۀ هوش تخصصی، پاسخ تشریحی دارد و این دوره توضیح و تشریح پاسخ‌ها و دام‌های آموزشی، برای آن دسته از دانش‌آموزانی است که بیشتر از راه تدریس می‌آموزند تا خود خوانی.