جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های 4-88566551(021) تماس بگیرید.

اعضای ثبت‌نامی در این دوره، برای ورود به کلاس روی 👈🏻 اتاق فرمول«1»هوش زبانی 👉🏻 کلیک کنید.

ویژۀ آزمون ورودی تیزهوشان 
همه دانش‌آموزان ششم و نهم سراسر کشور
مدرس تمام دوره‌ها: رزومه دکتر علی قصاب

فرمول«١» هوش زبانی:

🔅 چهارشنبه
🧮 ٧جلسه در ٧ هفته
🗓 در ١١، ١٨، ٢۵ بهمن و ٢، ٩، ١۶، ٢٣ اسفند
✍🏻تدریس مطالب مهم و حل منتخبی از مسائل برجسته کتاب تخصصی فرمول‌یک «هوش زبانی»
جلسۀ«۱»: هوش تناسب کلامی
جلسۀ«۲»: هوش انتخاب کلامی + هوش ادبی
جلسۀ«۳»: هوش واژگانی
جلسۀ«۴»: هوش حروفی + استعداد درک پاراگراف
جلسۀ«۵»: استعداد درک جمله
جلسۀ«۶»: استعداد درک پاراگراف
جلسۀ«۷»: استعداد درک مطلب