جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های 4-88566551(021) تماس بگیرید.

اعضای ثبت‌نامی در این دوره، برای ورود به کلاس روی 👈🏻 اتاق استعداد دقت و تمرکز👉🏻 کلیک کنید.

ویژۀ آزمون ورودی تیزهوشان
همه دانش‌آموزان ششم و نهم سراسر کشور
مدرس تمام دوره‌ها: رزومه دکتر علی قصاب

1️⃣ استعداد سرعت، دقت و تمرکز :
🔅 شنبه
🧮 ٧جلسه در ٧ هفته
🗓 در ٧، ١۴، ٢٨، بهمن و ۵، ١٢، ١٩، ٢۶ اسفند
✍🏻 تدریس مطالب مهم و نکات راهبردی و تکنیک‌های حل مسائل دقت و تمرکز بر مبنای کتاب هوش سرعت، دقت و تمرکز (مشهور به کتاب شیر) = کتابی که برای اولین بار در کشور رونمایی می‌شود.
جلسۀ«۱»: دقت و تمرکز حروفی
جلسۀ«۲»: دقت و تمرکز کلامی
جلسۀ«۳»: دقت و تمرکز رقومی - عددی
جلسۀ«۴»: دقت و تمرکز محاسباتی
جلسۀ«۵»: دقت و تمرکز هندسی
جلسۀ«۶»: دقت و تمرکز تصویری
جلسۀ«۷»: ترجمه و تناظر